نمایندگی گلدیران نارمک

تعمیر پکیج گلدیران نارمک

/post-225

گروه صنعتی گلدیران دارای پکیج های مختلفی میباشد که با نام پایونییر و. میباشد در منطقه نارمک تعمیرات پکیج و نمایندگی تعمیر پکیج گلدیران به عهده گروه امداد پکیج شرق میباشدکه دارای تیمی از متخصصین تعمیر پکیج گلدیران میباشند و از لحاظ تامین قطعات پکیج نیز تامین میباشد جهت درخواست نیرو از نمایندگی گلدیران نارمک با شماره های 09913348430 و 09363348430 تماس گرفته و درخواست تعمیر کار را ثبت نمائید


نمایندگی تعمیر پکیج گلدیران در نارمک 09913348430

/post-206

امداد پکیج شرق متخصصین خود را با ایرادات پکیج گلدیران آشنا کرده و نمایندگی تعمیر پکیج گلدیران در شرق تهران از جمله نارمک و تهرانپارس مجیدیه و رسالت را به عهده دارد و بصورت شبانه روز در خدمت ساکنین تهرانپارس نارمک فرجام رسالت مجیدیه پاسداران شریعتی حکیمیه هنگام و... میباشد