میدان مادر

تعمیر پکیج میرداماد

/post-228

در منطقه میرداماد به دلیل وجود مناطق تجاری و مغازه های بزرگ و همچنین بخش جنوبی و شمالی میرداماد یعنی منطقه مسکونی آپارتمانهای زیر 20 واحد زیاد میباشد که این یعنی پکیج و گرمایش با پکیج که نیاز به تعمیر پکیج در این منطقه زیاد میباشد مرکز تعمیر پکیج میرداماد و نمایندگی بوتان میرداماد و نمایندگی ایران رادیاتور میرداماد زیر نظر گروه امداد پکیج شرق با متخصصان خود به خدمات دهی و تعمیر پکیج میرداماد مشغولند