مطهری

مرکز تعمیر پکیج گاندی 09913348430

/post-231

امداد پکیج شرق واحد تعمیر پکیج گاندی با 2 نمایندگی بوتان گاندی و ایران رادیاتور گاندی راه اندازی کرده و در خدمت اهالی خیابان گاندی میباشد در ادامه فلومتر پکیج و خرابی آن بررسی میشود