مرکز تعمیر پکیج نارمک

مرکز تعمیر پکیج نارمک

/post-169

امداد پکیج شرق در محدوده نارمک تعمیر پکیج و آبگرمکن را پوشش سریع میدهد و درطول  شبانه روز آمادگی سرویس دهی به عزیزاندر نارمک را دارد