مرکز تعمیر پکیج قنات کوثر

مرکز تعمیر پکیج قنات کوثر

/post-183

مرکز تعمیر پکیج قنات کوثر در اواخر سال 99 به دلیل بهبود خدمات رسانی به اهالی قنات کوثر در تعمیر پکیج و آبگرمکن خصوصا در زمستان توسط گروه امداد پکیج شرق راه اندازی و به مناطق کاری گروه اضافه شد که تعمیرپکیج های بوتان ایران رادیاتور ایساتیس اورچ گلدیرانبوش وتاچی توسط مرکز تعمیر پکیج و آبگرمکن قنات کوثر نمایندگی مجاز میباشد