شهرک فرهنگیان

مرکز تعمیر پکیج و آبگرمکن شهرک فرهنگیان تهرانپارس

/post-179

گروه امدادپکیج شرق 09913348430 با ارتقا محدوده کاری و تعداد سرویسکاران خود در شرق تهران و شهرک فرهنگیان و فلکه چهارم تهرانپارس  مرکز تعمیر پکیج شهرک فرهنگیان و فلکه چهارم تهرانپارس  را راه اندازی کرده است و ضمن ارائه خدمات پس از فروش لوازم خانگی بصورت تخصصی تعمیرات پکیچ دیواری را در منطقه شهرک فرهنگیان و فلکه چهارم تهرانپارس شروع کرده است  تعمیر کار پکیج سمت شهرک فرهنگیان  09913348430