تعمیر کار پکیج منطقه ونک

مرکز تعمیر پکیج ونک

/post-181

میدان وَنَک، نام میدانی در منطقه ونک واقع در شمال تهران می‌باشد گروه امداد پکیج شرق مرکز تعمیر پکیج ونک و میرداماد را با حدود 5سرویسکار متخصص در منطقه ونک راه اندازی کرد09913348430