تعمیر کار پکیج منطقه شهرک محلاتی

مرکز تعمیر پکیج شرق تهران

/post-180

گروه امدادپکیج شرق 09913348430 با ارتقا محدوده کاری و تعداد سرویسکاران خود در شمال تهران و وارتش مرکز تعمیر پکیج شهرک محلاتی را راه اندازی  کرده است و ضمن ارائه خدمات پس از فروش لوازم خانگی بصورت تخصصی تعمیرات پکیچ دیواری را در منطقه شهرک محلاتی  شروع کرده است  تعمیر کار پکیج سمت شهرک محلاتی  09913348430