تعمیر پکیج گلدیران تهران پارس

روش های تنظيم شعله با استفاده از برد پکيج

/post-123

روش های تنظيم شعله پکیج گلدیران  با استفاده از برد پکيج تنظيم خروجي ماژولار برد به سمت شير برقي گاز از روي ديسپلي تنظيم شعله كوتاه و بلند به صورت الكترونيكي درحالتي كه كليد سلكتوري روي حالت زمستانه يا تابستانه قرار دارد