تعمیر پکیج نارمک تهرانپارس تهران نو شهرک امید

دلیل نشتی پکیج و افتادن فشار پکیج

/post-131

نشتی در مدار گرمایش رو جدی بگیرین و سریع برای رفعش اقدام کنید و تعمیر پکیج را به امداد پکیج شرق بسپاریدبا توجه به اينكه بروز ارور E4 در دستگاه پكيج هم مي تواند ناشي از وجود نقص در عملكرد قطعات دستگاه و هم وجود نشتي در مدار گرمايش منزل مشتري باشد، در مواقعي كه ضعفي در عملكرد فني قطعات مشاهده نشد ، جهت تفكيك ايراد بين مدار گرمايش منزل مشتري و دستگاه، بايد مطابق دستورالعمل زير عمل نمود :امداد پکیج شرق تعمیر پکیج