تعمیر پکیج دیواری پاسداران

نحوه کار و ساختار،پکیج های لورچ

/post-121

آشنائی با ساختارو سیستم های پکیج شوفاژدیواری لورچ بطور کلی دستگاه پکیج 2 وظیفه مهم را بر عهده دارد که عبارتند از مصرفی و گرمایش،