تعمیر پکیج دیواری تهرانپارس

نحوه کار و ساختار،پکیج های لورچ

/post-121

آشنائی با ساختارو سیستم های پکیج شوفاژدیواری لورچ بطور کلی دستگاه پکیج 2 وظیفه مهم را بر عهده دارد که عبارتند از مصرفی و گرمایش،


بررسی علل هواگیری )bleeding )رادیاتورها و روش های رفع و تعمیر پکیج

/post-96

بررسی علل هواگیری )bleeding )رادیاتورها و روش های رفع و تعمیر پکیج