تعمیر پکیج در نیرو هوایی

مرکز تعمیر پکیج نیرو هوایی 09913348430

/post-199

امداد پکیج شرق واحد دیگری و شعبه ای به شعبات تعمیر پکیج خود افزوده مرکز تعمیر پکیج نیرو هوایی در شرق تهران ومنطقه نیرو هوایی تعمیر انواع پکیج را انجام میدهد در ادامه به معرفی چیلر های گرمایشی میپردازیم