تعمیر پکیج دردشت

تعمیر پکیج دردشت 09913348430

/post-224

یکی از واحد های تعمیر پکیج که زیر نظر گروه امداد پکیج شرق میباشد واحد و مرکز تعمیر پکیج دردشت میباشد که شامل نمایندگی بوتان دردشت و نمایندگی ایران رادیاتور دردشت میشود