تعمیر پکیج ایساتیس تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

شیر اطمینان پکیج و نحوه تست سلامت در تعمیر پکیج

/post-158

شیر اطمینان پکیج و نحوه تست سلامت،آن در مواقع آب زدن و نشتی در تعمیر پکیج


روش تنظیم شعله گاز پکیج دیواری

/post-153

تنظیم شیر،برقی گاز پکیج سیت۸۴۵تنظیم شیر کنترل گاز پکیج ھای معمول(SIGMA 845 S


برد پکیج

/post-151

در پکیجھای قدیمی از برد کنترل استفاده نمیشد و فقط با یک یا چند ترموستات یا آکوستات و چند قطعه مکانیکی کنترل میشدند. اما اکنون در پکیجھا از انواع و اقسام بردھا استفاده میشود. که امداد پکیج شرق مختصری از آن را ارائه میدهد