تعمیرات پکیج دیوتری

قطعات داخلی پکیج پمپ آب

/post-42

پمپ آب پکیج که وظیفه انتقال آب و گردش آب در مدار بسته گرمایش پکیج را عهده دار است