پکیج زمینی اخگر

راهنماي نصب و راه اندازي پكيج شوفاژ زميني 40-AGBE قابليتها با تجهيزاتي مشابه يك موتورخانه كامل قادر است علاوه بر آب گرم مصرفي ، آب گرم سيستم شوفاژ را نيز  تامين نمايد .  وسليه گرمايشي ايمن ، زيبا و راحت جهت استفاده در آپارتمانها و ساختمانهاي ويلايي .  ايمني كامل ، عملكرد مطمئن و كاركرد آرام و بي صدا .  بي نياز از جريان برق جهت آب گرم مصرفي در پكيج مدل AGB40 سهولت در نصب ، راه اندازي ، سرويس پکیج ، نگهداري و حمل و نقل .  راندمان حرارتي فوق العاده با مصرف سوخت كم .  قابل نصب بين كابينت هاي آشپزخانه به لحاظ ظرافت و طراحي مناسب .  استفاده استفاده استفاده ازازاز  . . .  راهنماي نصب ، نقشه ابعادي و موقعيت دودكش قبل از نصب پكيج شوفاژ زميني اخگربه نكات ذيل توجه فرماييد :  محل استقرار دستگاه پكيج شوفاژ زميني با تو جه به نقشه ابعادي و  موقعيت دودكش طرح ريزي گردد . (نقشه الف)  قبل از ورود گاز به پكيج شوفاژ زميني يك عدد شير مصرف گاز (شير توپي ٩٠ درجه) نصب گردد .  دودكش مستقل و مجهزبه كلاهك H باشد .  دودكش تميز باشد و كوران طبيعي هوا داخل آن وجود داشته باشد .  لوله هاي افقي دودكش كوتاه باشد و از بكار بردن پيچ و خم اضافي خودداري شود .  در داخل محيط نصب ، جريان آرام هوا وجود داشته  باشد تا تغييرآرام هواي محيط ، امكان پذير گردد .  از نصب پكيج شوفاژ زميني در حمام و رختكن  خودداري شود .  اندازه و موقعيت لوله هاي آب سرد و گرم ، رفت و  برگشت شوفاژ و ورودي گازمطابق نقشه (ب) باشد .    امداد پکیج شرق  راهنماي نصب لوله ها داخل لوله هاي سرد و گرم ، رفت و برگشت شوفاژ و لوله  ورودي گاز ، عاري از وجود مواد و اشياء خارجي بوده و درون  آنها گرفتگي وجود نداشته باشد .  محل اتصال لوله هاي آب سرد و گرم ، رفت و برگشت شوفاژو لوله ورودي گاز دستگاه مطابق با نقشه (ب) به شبكه لوله كشي  ساختمان متصل گردد .  4 يك عدد فيلتر گاز  اينچ بلافاصله بعد از شير مصرف گاز 3 نصب گردد .  تذكر : تمامي اين لوله ها بايد به يك عدد شير قطع و وصل مجهز باشند .  راه اندازي مدل AGBE40 لطفاً قبل از راه اندازي دستگاه نكات ذيل را رعايت فرماييد :  دوشاخه برق دستگاه را به شبكه برق منزل وصل كنيد .  شيرهاي آب سرد و گرم مصرفي و گاز را باز نمايد (در صورت استفاده از شوفاژ ، شير رفت و برگشت آن را نيز  باز نماييد) .  شير پركن به گونه اي تنظيم گردد كه در هنگام راه اندازي دستگاه ، فشار bar ٥/٠ و در شرايط معمولي  حداكثر ٥bar/١ باشد . به منظور تنظيم فشار ، دكمه قرمز رنگ شير پركن را به داخل فشار دهيد تا زماني كه  فشار روي ٥bar/١ تنظيم گردد . (مطابق شكل ١ ( درپوش سفيد پلاستيكي شير هواگيري اتوماتيك (ايرونت) را كمي باز نماييد (مطابق شكل ٢ (و در هنگام كار  دستگاه نيزبه همين حالت باقي بماند .  شكل ١ شكل ٢      نحوه باز كردن پانل جلوي دستگاه ابتدا پانل پايين دستگاه را بطرف بيرون بكشيد و از محل خود خارج نماييد ، سپس با باز كردن پيچ هاي تعبيه  شده در قسمت زيرپانل جلو ، آن را به طرف پايين هدايت نماييد .  روشن كردن ابتدا دكمه پيلوت (دكمه سفيد رنگ) را به داخل فشار داده (مطابق شكل ٣ (و هم زمان فندك را نيز ٣ الي ٤ بار فشار دهيد (مطابق شكل ٤ (و دكمه پيلوت را حداكثر به مدت ٣٠ ثانيه به همان حالت اول نگه داريد تا شعله  پيلوت ثابت گردد ، سپس دكمه را رها كنيد تا شعله اصلي برقرار شود .  شكل ٣ شكل ٤ شكل ٥ تنظيم درجه حرارت با چرخاندن كليد گردان تنظيم حرارت در جهت عقربه هاي ساعت درجه حرارترا به دلخواه تنظيم نمايد.(مطابق شكل٥ ( تغيير وضعيت در فصل زمستان ا بتدا لوله هاي رفت و برگشت شوفاژ را باز نموده سپس كليد مربوط به پمپ را روشن كنيد (مطابق شكل ٦ . (به نكات ايمني مربوط به پمپ سيركولاسيون در انتهاي دفترچه توجه فرماييد .   درفصل تابستان كليدمربوط به پمپ را خاموشكرده ، شيرهاي مربوط به لولههاي رفتوبرگشت شوفاژ را ببنديد .  شكل ۶       خاموش كردن خاموش كردن موقت : در خاموش كردن موقت ، كليد  گردان تنظيم درجه حرارت را در خلاف جهت عقربههاي  ساعت تا منتها اليه سمت چپ روبروي علامت MIN بچرخانيد ، در اين حالت شعله اصلي قطع شده ولي شعله  پيلوت روشن باقي مي ماند (مطابق شكل ٧ ، فلش ١ ( خاموش كردن دائم : دكمه خاموش كردن دائم (دكمه قرمز رنگ) را به داخل فشار دهيد (مطابق شكل ٧ ، فلش ٢ . (در اين حالت شعله اصلي و شعله پيلوت قطع مي گردند ، سپس شيرمصرف گاز را ببنديد .  تغيير دور پمپ سيركولاسيون دور پمپ را مي توان به كمك كليد روي درجه (١ (يا (٢ (و يا (٣ (قرار داد كه به ترتيب از دور كم به زياد افزايش يابد (مطابق شكل ٨ . ( پكيج زميني مدل AGB40 پكيج زميني AGB40 كليه مشخصات پكيج AGBE40 را دارا است ، و تنها تفاوت آن در نحوه روشن و  خاموش كردن دستگاه است كه به شرح ذيل توضيح داده مي شود :  شكل ٧ شكل ٨ ١ -دكمه پيلوت ٢ -دكمه خاموش كردن دائم ٣ -كليد گردان تنظيم درجه حرارت ٤ -شيرپر كن ٥ -ترمومانومتر ٦ -كليد روشن و خاموش كردن پمپ ٧ -فندك     روشن كردن ابتدا دكمه پيلوت (دكمه اي كه روي آن با علامت ستاره قرمز مشخص شده است ) را به داخل فشار داده (مطابق شكل ٧ (و هم زمان فندك را نيز ٣ الي ٤ بار فشار دهيد (مطابق شكل ٨ (و دكمه پيلوت را حداكثر به مدت ٣٠ ثانيه به همان حالت اول نگه داريد تا شعله پيلوت ثابت گردد . سپس دكمه را رها كنيد تا شعله اصلي برقرار شود.  تنظيم درجه حرارت كليد گردان تنظيم درجه حرارت را روي شماره دلخواه قرار دهيد (مطابق شكل ٩) (هر شماره مطابق با ١٥ درجه سانتيگراد است) .  خاموش كردن ٨ شكل ٧ شكل شكل ٩ شكل ١٠ خاموش كردن موقت : در خاموش كردن موقت ، كليد گردان تنظيم درجه حرارت را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا علامت ستاره روبروي علامت مثلث پانل بالا قرار گيرد ، در اين حالت شعله اصلي قطع شده ولي شعله پيلوت روشن باقي مي ماند .  خاموش كردن دائم : دكمه خاموش كردن دائم را كه بر روي آن دايره سفيد رنگ ديده مي شود ، به داخل فشار دهي د . (مطابق شكل ١٠ (در اين حالت شعله اصلي و شعله پيلوت قطع ميگردند . سپس شيرمصرف گاز را ببنديد.    تعمیر پکیج تعمیر آبگرمکن هواگيري پمپ سيركولاسيون هنگام راه اندازي دستگاه در مواقعي كه دستگاه خالي از آب مي شود و يا با شروع فصل زمستان و راه اندازي سيستم  شوفاژ بلافاصله پس از پر شدن سيستم شوفاژ از آب ، عمل هواگيري پمپ را انجام دهيد تا از ايجاد صدا و آسيب  هاي ديگر به دستگاه جلوگيري شود . به منظور هواگيري پمپ ابتدا مي بايست پمپ را خاموش كنيد ، سپس پيچ  هواگيري جلوي پمپ را كمي باز نماييد تا هوا كاملاً خارج شود . مطابق شكل (A . (سپس پيچ را محكم نماييد .  (هنگام هواگيري احتياط كنيد كه آب گرم شوفاژ صدمه اي به دست شما نرساند .)  توجه داشته باشيد پس از اتمام كار ، محكم كردن پيچ هواگيري پمپ به منظور جلوگيري از نشت آب به داخل جعبه  برق پمپ الزامي است .  آزاد سازي محور پمپ سيركولاسيون هنگامي كه دستگاه مدت زيادي خاموش است دقت كنيد كه پس از روشن شدن دستگاه ، محور پمپ سيركولاسيون  عمل نمايد . براي اين منظور پيچ جلوي پمپ (پيچ سياه رنگ) را تا منتها اليه سمت چپ بگردانيد ، سپس آن را به  طرف خود بكشيد و مجدداً به سمت چپ بگردانيد ، در صورت آزاد بودن محور پمپ به راحتي گردش مي نمايد .  در غير اين صورت پيچ سياه رنگ را چند بار به داخل فشار دهيد و به سمت چپ بچرخانيد تا محور پمپ به راحتي  گردش نمايد . مطابق شكل (B( تذكر مهم : در صورت عدم حركت محور پمپ ، از روشن نمودن پمپ دستگاه خودداري نماييد http://emdadpackeyj.ir/form-2