ايراد: روش برطرف نمودن مشكلات دودكش و مواد حاصل از احتراق يا خطاي E3 پکیج گلدیران بولتن

علت ايراد:  

1 -مشكل در اتصالات يا شيب دودكش اجرا شده و عدم استفاده از كلاهك 

H  2 -دوده گرفتن   تعمیرپکیج گلدیران

3 -تعريق داخل دودكش.    تعمیر پکیج گلدیران

 4 - خرابي پرشر دود تعمیرپکیج گلدیران

 5 -مشكل در شلنگ ها  تعمیرپکیج گلدیران

 6 -مشكل در سيم هاي پرشر دود يا سيم فن   پکیج گلدیران

7 -خرابي فن  پکیج گلدیران

8 -خرابي برد يا IC دستگاه پکیج گلدیران

رفع ايراد:

1 -مشكل در اتصالات يا شيب دودكش اجراشده و عدم استفاده  از كلاهك H  در اين مشكل بايستي قوانين مقررات ملي ساختمان مبحث 17 كامل رعايت گردد كه در سرويس بولتن نكات نصب دودكش بصورت كامل به آن اشاره شده است . نكته اي كه نبايد هيچگاه فراموش شود چك كردن دريچه هواي تازه مي باشد كه توسط مشتري مسدود نشده باشد . كه براي اطلاع از بقيه موارد به سرويس بولتن نكات نصب دودكش رجوع فرماييد

2 -دوده گرفتن

 در بعضي مواقع بعد از كاركرد متوالي دستگاه و كمبود هواي تازه احتمال دوده گرفتن ونتوري و بد سوختن شعله وجود دارد كه بايستي در ابتدا علت وجود ايراد بررسي و سپس پکيچ روبرو را باز نماييد و ونتوري را خارج کنید

تعمیر پکیج گلدیران مدل پایونییر

تعمیر پکیج گلدیران کد خطای پکیج گلدیران

تعمیر پکیج گلدیران نارمک

تعمیر پکیج گلدیران تهرانپارس