(قسمت اول )

🔺نصب وسایل گازسوز در چه مکانهایی مجاز است؟

✅فقط در محل پیش بینی شده در نقشه گازرسانی که محل استقرار,نحوه هوارسانی ومشخصات دودکش آن به تایید مهندس ناظر رسیده باشد تعمیر پکیج و آبگرمکن

🔺دستگاههای گازسوز باید دارای تاییدیه از چه نهادی باشند؟

✅موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران    

🔺تنظیم دستگاه برای استفاده از گاز طبیعی برعهده.....است

✅نصاب مجاز           تعمیر پکیج و آبگرمکن

🔺چگونه می توان دستگاه گازسوز را در فضایی که گازهای قابل اشتعال دیگری وجود دارد نصب کرد؟
     تعمیر پکیج و آبگرمکن

✅این کار را نباید انجام داد

🔺دستگاههای گازسوز بدون دودکش را کجا باید نصب کرد؟

✅در جایی که امکان تهویه و تخلیه گازهای احتراق به صورت طبیعی یا مکانیکی باشد

🔺چک کردن ظرفیت سیستم لوله کشی برای نصب دستگاه جدید توسط چه کسی انجام می شود؟

نصاب مجاز     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺دستگاه گازسوز مطابق با چه مشخصاتی باید نصب شود؟

✅مطابق با مشخصات توصیه شده سازنده     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺اگر تغییری در نحوه نصب وسیله گازسوز و یا دودکش آن لازم باشد باید از چه کسی مجوز گرفت؟

✅از سازنده     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺چه نوع وسایل گازسوز را می توان در حمام,رختکن,سرویس های بهداشتی و محوطه های سونا, استخر وجکوزی نصب کرد؟

✅نصب هرنوع وسیله گازسوز در این مکانها ممنوع است     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺حداکثر چه تعداد چراغ روشنایی می توان در یک واحد مسکونی نصب کرد؟

✅1 عدد(در بعضی از استانها ممنوع شده)     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺نصب چراغ روشنایی در اتاق خواب .... است

✅ممنوع     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺نصب چراغ روشنایی رو به روی کولر .... است

✅ممنوع     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺نصب چراغ روشنایی در چه فاصله ای از پنجره,دیوار مجاور و پرده ممنوع است؟

✅در فاصله کمتر از 1 متر     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺نصب چراغ روشنایی در صورت وجود سقف یا دیوار چوبی در ساختمان .... است

✅ممنوع     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺حداقل ارتفاع سقف مکانهایی که در آن چراغ روشنایی نصب می شود چقدر است؟
✅250 سانتی متر
     تعمیر پکیج و آبگرمکن

✅نصب شومینه در چه مکانی ممنوع است؟

🔺در اتاق خواب(در بعضی از استانها ممنوع شده)

🔺نصب شومینه به عنوان تنها وسیله گرمایش در هال و پذیرایی....است
     تعمیر پکیج و آبگرمکن

✅ممنوع

🔺نصب شومینه بدون....ممنوع است

✅ترموکوپل     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺نصب بخاری دیواری در چه مکانی ممنوع است؟

✅در اتاق خواب     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺نصب پلوپز در طبقات زیرزمین و مکانهایی که داراری تهویه کافی نیستند ....است

✅ممنوع     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺ترجیحا پلوپز در چه مکانی باید نصب شود؟

✅در فضای باز     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺استفاده پلوپز به عنوان وسیله گرمایش....است

✅ممنوع     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺حداقل فاصله نصب دستگاه های گازسوز که روی کف نصب می شوند چقدر است؟

✅از اطراف 45 و از بالا 75 سانتی متر     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺حداقل فاصله نصب اجاق گاز خانگی-کابینتی چقدر است؟

✅از بالا 75 سانتی متر     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺حداقل فاصله نصب بخاری دیواری چقدر است؟

✅از بالا و اطراف 100 سانتی متر     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺حداقل فاصله دودکش و لوله رابط آن از مواد قابل اشتعال....است

✅50 سانتی متر     تعمیر پکیج و آبگرمکن


🔺تامین هوای احتراق یعنی چه؟

✅تامین هوای لازم و کافی برای مکانهایی از ساختمان که در آن دستگاه گازسوز نصب شده است

🔺نصب دستگاه گازسوز در فضای کاملا بسته و بدون پیش بینی دریافت هوای احتراق....است

✅ممنوع
     تعمیر پکیج و آبگرمکن

🔺فضا با درزبندی معمولی


✅فضایی که جداره های خارجی آن بدون نوار درزبندی ساخته شده باشد

🔺فضا با درزهای هوابند     تعمیر پکیج و آبگرمکن
تعمیر پکیج و آبگرمکن

✅فضایی که که جداره های خارجی آن با نوارهای درزبندی یا وسایل دیگر حفاظت شده است

🔺تامین هوای احتراق از فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود داشته باشد....است

✅ممنوع

🔺تامین هوای احتراق از فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشد.....است

✅ممنوع

🔺تامین هوای احتراق از فضایی که در آن گرد و غبار وذرات مواد جامد انتشار یابد.....است

✅ممنوع

🔺تامین هوای احتراق از موتورخانه تبرید برای فضاهای مجاور....است

✅ممنوع

🔺تامین هوای احتراق ازاتاق خواب یا حمام....است

✅ممنوع

🔺درچه صورتی میتوان ازفضای زیر شیروانی هوای احتراق را تامین کرد؟

✅در صورتی که فضای زیر شیروانی مستقیما به هوای آزاد راه داشته باشد

🔺در کدام فضای بادرزبندی معمولی تامین هوا با نفوذطبیعی هوا به فضا کافی است؟

🔺فضایی که حجم آن حداقل 1 متر مکعب با ازای هر 177 کیلوکالری در ساعت وسایل گازسوز باشد

🔺اگر در فضا با درزبندی معمولی تامین هوا از فضای مجاور انجام شود چه شرطی لازم است؟

✅حجم فضا و فضای مجاور آن حداقل 1 متر مکعب با ازای هر 177 کیلوکالری در ساعت وسایل گازسوز باشد

🔺دریچه های تامین هوا کجا قرار می گیرند؟

✅یکی 30 سانتی متر زیر سقف و دیگری 30 سانتی متر بالاتر از کف

🔺حداقل سطح دریچه تامین هوا

🔺یک سانتی متر مربع به ازای هر 38 کیلو کالری در ساعت و به هر حال سطح هرکدام از دریچه ها نباید از 645 سانتی متر مربع کمتر باشد

🔺مصرف وسیله گازسوز پرمصرف چقدر است؟

✅بیش از 1.5 متر مکعب در ساعت

تعمیر پکیج ایران رادیاتور
تعمیر پکیج بوتان
تعمیر پکیج بوتان مدل پارما
تعمیر پکیج ایران رادیاتور تهران
تعمیر پکیج بیتا
تعمیر پکیج بویلر
تعمیر پکیج بوش
تعمیر پکیج پیروزی
تعمیر پکیج پایونیر
تعمیر پکیج پرلا
تعمیر پکیج تاچی مدل اکو
تعمیر پکیج تهرانپارس
تعمیر مبدل ثانویه پکیج
تعمیر مبدل ثانویه پکیج ایران رادیاتور
تعمیر مبدل ثانویه پکیج بوتان
تعمیر پکیج جنت اباد
تعمیر پکیج جیحون
تعمیر پکیج جنت آباد شمالی
تعمیر پکیج جردن
چگونگی تعمیر پکیج
تعمیر پکیج حکیمیه
تعمیر پکیج حرفه ای
تعمیرات پکیج حکیمیه
تعمیرات پکیج فنی حرفه ای
تعمیر پکیج رادیاتور