عبور میزان الزم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله عملکرد داخلی شیر برقی گاز از دو بوبین یکی 226 ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری 24 ولت برای حداقل و حداکثر  کردن شعله تشکیل شده است  نحوه تست کردن شیر برقی گاز  شلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیج اگر با  فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است البته بایستی با اهم  متر برق ورودی به شیربرقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد محل نصب شیر برقی گاز زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است

کم و زیاد کردن شعله _تعمیر پکیج_تعنیرات پکیج دیواری_نماینده مجاز پکیج شرق تهران_شهرک امید _تعمیر پکیج تهرانپارس_نارمک _شهرک امید

تعمیر پکیج ایران رادیاتور
تعمیر پکیج بوتان
تعمیر پکیج بوتان مدل پارما
تعمیر پکیج ایران رادیاتور تهران
تعمیر پکیج بیتا
تعمیر پکیج بویلر
تعمیر پکیج بوش
تعمیر پکیج پیروزی
تعمیر پکیج پایونیر
تعمیر پکیج پرلا
تعمیر پکیج تاچی مدل اکو
تعمیر پکیج تهرانپارس
تعمیر مبدل ثانویه پکیج
تعمیر مبدل ثانویه پکیج ایران رادیاتور
تعمیر مبدل ثانویه پکیج بوتان
تعمیر پکیج جنت اباد
تعمیر پکیج جیحون
تعمیر پکیج جنت آباد شمالی
تعمیر پکیج جردن
چگونگی تعمیر پکیج
تعمیر پکیج حکیمیه
تعمیر پکیج حرفه ای
تعمیرات پکیج حکیمیه
تعمیرات پکیج فنی حرفه ای
تعمیر پکیج رادیاتور