وظیفه در پکیج گردش آب مدار گرمایش در پکیج تک مبدله و گردش آب مدار گرمایش به سمت رادیاتور ها و نیز مبدل  صفحه ای در زمان باز بودن آب گرم مصرفی در پکیج دو مبدله  عملکرد داخلی پمپ در پکیج تک مبدله پمپ فقط در مد شوفاژ کار می کند و با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را  از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد در پکیج دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه به  گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت القائی گرم کند و در مد شوفاژ نیز با چرخش روتر داخل  پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش  می دهد نحوه تست پمپ  پیچ دوسوی پشت پمپ را باز کرده و با پیچ گوشت دو سو از روان بودن روتور اطمینان حاصل کنید سپس در  همین حالت پکیج را در مد شوفاژ روشن کرده و از گردش روتور اطمینان حاصل کنید البته در زمان روشن  بودن پکیج در مود شوفاژ می بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کرده که 226 ولت باشد چون  ممکن است برد معیوب بوده و برق به پمپ نمی فرستد در صورت معیوب بودن پمپ 6 در پکیج های تک مبدله پکیج در مود آبگرم کار می کند ولی در مود شوفاژ پس از چند ثانیه روشن شدن  شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار شوفاژ سریع باال رفته و شیر اطمینان عمل می کند و مدار  ترموستات حد شوفاژ باز شده و پکیج خطای گرمای بیش از حد می دهد اما در پکیج های دو مبدله در هر دو  مد این اتفاق می افتد نشانه بارز کار نکردن پمپ این است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای شوفاژ ثابت می ماند و باال  نمی رود و پکیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله خطای باز بودن ترموستات حد می دهد نکته  در زمانی که پمپ پکیج کار نمی کند برای اینکه مشخص شود پمپ معیوب است با برد اصلی برق به پمپ  نمی فرستد ، به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش کرد  پمپ سالم و برد اصلی خراب است نکته پمپ در پکیج های دو مبدله هم در مود شوفاژ کار می کند و هم در مود آبگرم مصرفی ولی در پکیج های  تک مبدله پمپ فقط در مود شوفاژ فعال است محل نصب پمپ  در بلوک برگشت قرار دارد

تعمیر پکیج _تعمیرات پکیج دیواری_تعمیر آبگرمکن دیواری گازی بوتان_نمایندگی بوتان شرق _نارمک تعمیر پکیج_تهرانپارس_شهرک امید _شهرک محلاتی _شهرک فرهنگیان_امام حسین_فرجام _لواسان_علم وصنعت_شرق تهران