پمپ پکیج دیواری و خرابی های مربوط به پمپ پکیج دیواری 

پمپ پکیج دیواری معمولا یا دچار سوختگی میشود و یا جام میکند و در جای خود ثابت میماند و بعضی از مواقع نیز محور به دلیل تاب خوردگی دچار صز و صدا میشود در همه این حالات پکیج جوش می آورد زیرا عدم گردش آب در پکیج به وجود می آید.

درموقع خراب پمپ پکیج با کجا تماس بگیریم؟

امداد پکیج شرق با قعطات فابریک و اصلی دستگاه بوتان و ایران رادیاتور و لورچ در اسرع وقت به محل شما اعزام میشود و در صورت تعمیری بودن پمپ آن را  تعمیر کرده و در صوتی که تعمیر نشود  پمپ پکیج را تعویض کرده و تعمیر پکیج را انجام میدهد برای تماس با تعمیر کار پکیج با شماره های 09913348430------09363348430 در تماس باشید    

 پمپ سیرکوالتور جهت به چرخش درآوردن آب در مدارگرمایشی استفاده می شود.این پمپ از نوع  سانتریفیوژ می باشد که با استفاده از نیروی گریز از مرکز با گردش یک پروانه، آب داخل پمپ ودرنتیجه  درسیکل مدار گرمایش به گردش در می آید.میزان هد و جابجائی آب دریک پمپ نسبت به دور پمپ تغییر  می کند. این پمپ از دو قسمت اصلی زیر تشکیل شده است. -1 روتور)که قسمت متحرک و گردانده است( -2استاتور)که بدنه ثابت پمپ است.( میزان آب دهی پمپ با واحدی به نام )هد( اندازگیری میشود

Free photo decoration lamp

خرابی های مربوط به پمپ پکیج ؟

سوختن سیم پیچ پمپ           عدم گردش آب وایجادخطای9E                     تعویض پمپ

 شکستن بوش ها                 عدم گردش آب وایجادخطای9E                      تعویض پمپ

منبع انبساط و خرابی های پکیج که به منبع انبساط مربوط میشود

  همانطور که می دانید آب مدار گرمایش در یک مدار کامال بسته به گردش در می آید تا بتواند گرمای  جذب شده در مبدل حرارتی را به سیستم گرمایشی ساختمان برساند.بدیعی است با افزایش دمای آب میزان  فشار وارده از طرف آب به ظرف بیشتر می شود.با وجود منبع انبساط که دارای یک دیافراگم می باشد و یک  سمت آن هوابا فشار1بارو سمت دیگردرتماس با آب سیستم گرمایش است، فشار وارده به دیافراگم می آید و  دیافراگم با حرکت به سمت هوا باعث خنثی کردن افزایش فشار می گردد.به محض سرد شدن آب، دیافراگم  به حالت اولیه برگشته و باعث تثبیت فشار می گردد.حجم منبع انبساط به توان پکیج بستگی دارد.حجم  منبع انبساط پکیج آرتاو آریان ،24 6لیتر و آریان 22و،22 2منبع 6لیتری است که بصورت موازی به یکدیگر  متصل شده اند. 

در صورت خرابی منبع انبساط پکیج باید چه کنیم؟

در صورتی که منبع انبساط خراب باشد فشار دستگاه نوسان پیدا میکند ودر آخر نشتی از شیر اطمینان به وجود میآید در این مواقع با امداد پکیج تماس بگبربد و با دادن مشخصات منتظر ارسال تعمیر کار پکیج و یا سرویسکار باشید و به هیچ عنوان تا رسیدن سرویسکار پکیج از دستگاه استفاده نکنید 

پارگی و سوراخ شدن دیافراگم :

نشتی آب سیستم گرمایش وافت فشار که باید توسطظ تعمیر کار پکیج و نمایندگی تعویض انجام شود 

کاهش فشار هوای منبع انبساط:

در این مواقع نیز فشار پکیج بالاا رفته و بعد نشتی آب پیدا میکند که حتما میبایست با تعمیر کار پکیج تماس بگیریم امداد پکیج شرق تیمی از تعمیر کاران متخصص پکیج در مناطق شمال و شرق تهران 

مبدل حرارتی پکیج  مبدل اصلی و مبدل ثانویه پکیج

  به لوله های مارپیچی که بوسیله تعداد زیادی تیغه فین بهم متصل شده اند تا در برابر شعله مشعل  قرار گیرند و گرمای شعله را به آب داخل خود انتقال دهند، مبدل حرارتی گفته می شود.

 بدنه مبدل از مس و با پوششی از سیلیکون ضدخوردگی پوشیده شده است. مبدل های حرارتی در پکیج، از نظر کاربردی به دو دسته تقسیم می شوند: .

1 مبدل تک منظوره  

.2 مبدل دو منظوره 

 مبدل های تک منظوره شامل یک الین حرکت سیال می باشند و فقط آب مدار گرمایشی از آن عبور میکند

شیرسه راهی پکیج 

  در دستگاه دو مبدله، برای کنترل مسیر حرکت آب سیستم گرمایش با توجه به نیاز مصرف کننده  مبنی بر استفاده از آبگرم بهداشتی یا گرمایش ساختمان، در خروجی مبدل حرارتی و مسیر رفت قطعه ای  بنام شیرسه راهی تعبیه شده است. عمل تغییر مسیر توسط یک محور کنترل می شود و حرکت این محوربه جلو و عقب توسط موتورشیرسه  راهه انجام می شود.برق تغذیه این موتور24ولت می باشد

عیوب شیرسه راهی عیب آثارعیب راهکاررفع عیب تعویض موتور شیر سه راهی 

 عدم حرکت محورشیرسه راهی و  عدم تغییرمود گرمایش سوختن یا ضعیف شدن موتور  شیرسه راهی سرویس شیرسه راهه وتست موتورشیرسه  راهه وتعویض آن در صورت نیاز عدم گرمایش مطلوب آب مصرفی  وگرم شدن رادیاتورها عدم آب بندی مسیررفت  مدارگرمایش درحالت تابستانه سرویس شیرسه راهه و تعویض شیر در  صورت نیاز به تعمیر و تعویض شیر سه راه پکیجبا امداد پکیج در تماس باشید