اگر  در حال ساخت یک خانه جدید یا بازسازی خانه قدیمی  هستید، برای ارزیابی سیستم آب گرم وقت بگذارید. به هر حال، تخمین ها می گویند که 30 درصد از بودجه انرژی یک خانه با گرم کردن آب مصرف می شود.
"خانه های قدیمی"  با یک آبگرمکن قدیمی  به سبک مخزنی گازسوز یک آبگرمکن سنتی به طور مداوم آب را در مخزن گرم می کند، صرف نظر از اینکه از آن استفاده می شود یا خیر. در مقایسه، طراحی‌های جدیدتر بدون مخزن تنها زمانی آب را گرم می‌کنند که تقاضا برای آن وجود داشته باشد. ذخیره آب کمتر برای گرم کردن به معنای هزینه کمتر است - و فراموش نکنیم، طراحی فشرده تر روی دیوار میباشد 

1.هزینه کمتر 

2.انرژی کمتر

3.فضای کمتر

در حال حاضر اگر شوفاژ در خانه نباشد و گرمایش به وسیله بخاری باشد از آبگرمکن جدید و اگر گرمایش با شوفاژ باشد از پکیج استفاده میشود 

شوفاژ خانه بهتر است یا پکیج دیواری

امروزه بدلیل پیشرفت تکنولوژی و نیاز به استقلال در مصرف بیشتر افراد از پکیج دیواری استفاده میکنند 

1.استقلال در مصرف

2.فضای کمتر 

3.هزینه تعمیر نگهداری کمتر 

4.مصرف انرژی کمتر

به این دلایل است که آپارتمانهای امروزی روبه استفاده از پکیج میروند 

امداد پکیج شرق دارای تیم متخصص در امر تعمیر پکیج میباشد 

تعمیر پکیج/تهرانپارس/نارمک/نمایندگی بوتان/نمایندگی ایران رادیاتور