امداد پکیج شرق علاوه بر  تامین قطعات گروهی از سرویسکاران مجاز نیز دارد برای تعمیرات اصولی پکیج بوتان و ایران رادیاتور

در چه مواقعی با امداد پکیج و تعمیر کار پکیج تماس بگیریم؟ 

دلیل سرد و گرم شدن آب پکیج 

دلیل گرم نشدم آب پکیج 

ریختن آب از پکیج 

ارور داشتن دستگاه 

گرم نشدن شوفاژها 

و.. 

تمیر پکیج در تهرانپارس، تعمیر پکیج در نارمک،نمایندگی ایران رادیاتور نارمک، نمایندگی بوتان نارمک، نمایندگی فروش قطعات پکیج بوتان نارمک، فروش قطعه پکیج تهرانپارس