منطقه خواجه عبدالله انصار

خواجه عبدالله منطقه ای خوش آب و هوا در نزدیکی سید خندان تهران میباشد جزو مناطق 4 شهرداری تهران میباشد از شریعتی شمال شروع شده و تا خیابان شهید عراقی ادامه دارد خیابان های تیسفون، مدائن، چهاردهم و... را در خود جای داده است امداد پکیج شرق بدلیل تعداد مشتریان زیاد در این منطقه اقدام به راه اندازی واحد تعمیر پکیج خواجه عبدالله کرده است

نمایندگی بوتان در خواجه عبدالله انصار

پکیج بوتان در مدلهای مختلف تولید شده است که مرکز تعمیر پکیج خواجه عبدالله اقدام به تعمیر این پکیج ها کرده و نمایندگی فروش قطعات پکیج بوتان در خواجه عبدالله نیز میباشد

تعمیر پکیج کالداونزیا

تعمیر پکیج بنسر پرو

تعمیر پکیج بوتان سی وی

تعمیر پکیج بوتان مدل پارما

تعمیر پکیج بوتان مدل پرلا 

تعمیر پکیج بوتان مدل بی ان

تعمیر پکیج بیتا در خواجه عبدالله

نمایندگی ایران رادیاتور در خواجه عبدالله

پکیج ایران رادیاتور با توجه به شناخته بودن و برند بودن بین مردم در بسیاری از خانه ها نصب شده و در

 حال حاضر کار میکند امداد پکیج شرق افتخار همکاری با شرکت ایران رادیاتور را دارد و

نمایندگی ایران رادیاتور خواجه عبدالله جزو تعمیرات پکیج مرکز تعمیر پکیج خواجه عبدالله میباشد

مدلرهای پکیج ایران رادیاتور به چندین بخش تقسیم میشود. مدل فن دار و بدون فن

فن دار را با ff نشان میدهند

بدون فن را با cf نشان میدهند

بطور مثال مدلm24ff که m مدل دستگاه و عدد24 توان حرارتی دستگاه و ff مدل فن دار میباشد

مدل m24ff

مدلm24cf

مدل mb24ff

مدلk24ff

مدلe24ff

مدلk24ff

و...

واحد فروش قطعات پکیج در محدوده شریعتی و خواجه عبداله


امداد پکیج شرق واحد بازرگانی خود با نام داروخانه قطعات پکیج را راه اندازی کرده است و تمامی قطعات پکیج بوتان و ایران رادیاتور را عرضه میکند با قیمت عمده

مرکز تعویض فیلتر یخچال و تعمیر تصفیه آب خواجه عبدالله

تعمیر پکیج خواجه عبدالله، نمایندگی بوتان خواجه عبدالله، نمایندگی ایران رادیاتور خواجه عبدالله، نمایندگی پکیج بوش خواجه عبدالله، نمایندگی پکیج گلدیران خواجه عبدالله، نمایندگی پکیج تاچی خواجه عبدالله، تعمیرات پکیج، تعمیر پکیج، شریعتی، سید خندان، شهید عراقی، بنی هاشم، خیابان دبستان، سهروردی، بهشتی، فروش قطعات پکیج، تعویض فیلتر یخچال در خواجه عبدالله، تعویض فیلتر یخچال، تعمیر تصفیه آب