ترموستات دود در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می گردد و یک کلید ایمنی می باشد و باعث  کنترل خروج دود و محصوالت احتراق درپکیج های بدون فن می شود  عملکرد داخلی ترموستات دود یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد کالهک دود و رسیدن دما به باالی 52 درجه  مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند نحوه تست کردن ترموستات دود  در دمای پایین تر از 52 درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد در صورت معیوب بودن ترموستات دود  پکیج هیج عکس العملی از خود نشان نمی دهد وخطای باز بودن ترموستات دود می دهد محل نصب ترموستات دود  بر روی کالهک دود و در مسیر خروجی دود نصب شده است  نکته اگر پکیج قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد یا خود ترموستات دود خراب شده یا  اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده است ولی اگر بعد از روشن شدن شعله خطای ترموستات دود بدهد  خروج دود گرفته اس

فروش ترموسات حد کلیدحد و دود   پکیج بوتان، فروش ترموسات حد ودود  پکیج ایران رادیاتور، فروش کلید حد و ترموسات دود  پکیج گلدیران، فروش کلید حد پکیج لورچ. فروش ترموسات حد ودود  پکیج ایساتیس، تاچی، بوش، کالداونزیا، پارما، بیتا، پرلا، بنسر پرو، بی ان بوتان،فروش ترموسات دود و حد  پکیج ایران رادیاتور مدل m, k, l, e, فروش قطعه پکیج بوتان، فروش قطعات پکیج ایران رادیاتور

 نارمک   تهرانپارس  پاسداران  شهرک امید  فرهنگیان   فشم   لواسان  پاسداران  شریعتی   هروی   ریحانی   شریعتی   خواجه عبدالله انصاری   حکیمیه   مجیدیه   رسالت   فرجام

تعمیرکار پکیج، نمایندگی تعمیر پکیج بوتان، نمایندگی تعمیرات پکیج ایران رادیاتور، نمایندگی بوتان نارمک، نمایندگی بوتان تهرانپارس، نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس