منبع انبساط پکیج و کارکرد آن :

ثابت نگه داشن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش به دلیل اینکه آب مدار گرمایش آب ثابتی است با افزایش دمای آب شوفاژ حجم این آب شروع به باال رفتن  می کند که برای کنترل فشار این مقدارآب ثابت در پکیج از منبع انبساط استفاده می گردد عملکرد داخلی منبع انبساط  منبع انساط از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت آب مدار شوفاژ و قسمت دیگر فشار هوا یا N2 که با  افزاش دمای آب مدار شوفاژ و افزایش حجم آّب ، حجم آب اضافی به هوای داخل منبع انبساط فشار آورده و داخل منبع انبساط می رود و پس از پایین آمدن دما و حجم آب مدار شوفاژ این بار هوای متراکم داخل  منبع انبساط به آب داخل منبع انبساز فشار می آورد و آب را به لوله های شوفاژ می فرستد تا فشار آب شوفاژ  ثابت بماند نحوه تست کردن منبع انبساط فشار هوای داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد بایستی بین 0.6 تا 2.2 بار باشد  بنابراین برای تست سالم بودن منبع انبساط بایستی آب مدار شوفاژ را تخلیه کرد و با فشار سنج میزان هوای  منبع انبساط را اندازه گیری نمود نکته اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت والف منبع انبساط به جای هوا آب خارج شود منبع  انبساط سواخ شده و بایستی تعویض گردد در صورت معیوب بودن منبع انبساط در زمان استفاده از رادیاتورها با باال رفتن دمای آب شوفاژ کم کم فشار آب مدار گرمایش نیز باال رفته و از  مرز3 بار می گذرد و از شیر اطمینان 3 بار شوفاژ آب خارج می گردد محل نصب منبع انبساط معموال در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدار شوفاژ قرار می گیرد

فروش منبع انبساط پکیج بوتان، فروش منبع انبساط پکیج ایران رادیاتور، فروش منبع انبساط پکیج گلدیران، فروش منبع انبساط پکیج لورچ. فروش منبع انبساط پکیج ایساتیس، تاچی، بوش، کالداونزیا، پارما، بیتا، پرلا، بنسر پرو، بی ان بوتان،فروش منبع انبساط پکیج ایران رادیاتور مدل m, k, l, e, فروش قطعه پکیج بوتان، فروش قطعات پکیج ایران رادیاتور

 نارمک   تهرانپارس  پاسداران  شهرک امید  فرهنگیان   فشم   لواسان  پاسداران  شریعتی   هروی   ریحانی   شریعتی   خواجه عبدالله انصاری   حکیمیه   مجیدیه   رسالت   فرجام

تعمیرکار پکیج، نمایندگی تعمیر پکیج بوتان، نمایندگی تعمیرات پکیج ایران رادیاتور، نمایندگی بوتان نارمک، نماینوگی بوتان تهرانپارس، نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس