پرشر سوئیچ هوا

وظیفه در پکیج  کنترل خروج محصوالت احتراق  عملکرد داخلی پرشرسوییچ هوا پرشرسوییچ هوا تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند قبل از اینکه برد فن را روشن کند ، برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد سپس در صورت باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس دوباره برد ، مدار  پرشرسوییچ هوا را کنترل می کند که با روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدارپرشرسوییچ هوا  بسته شده باشد نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا تست خود قطعه  3 لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیمی برقی که به پرشرسوییچ هوا  متصل شده را جدا کرده آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید مدار آن قطع باشد سپس از لوله  آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوییچ هوا با مکش وصل شود  تست پرشرسوییچ هوا حین کارکرد اگر فن خاموش باشد بایستی بااهم متر باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل کرد  و اگر فن روشن باشد بایستی بااهم متر بسته بودن مدار پرشر سوییچ هوا را کنترل کرد در صورت معیوب بودن پرشرسویچ هوا فن خاموش باشد اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی از سیم های  پرشرسوییچ هوا فن روشن شود پرشرسوییچ هوا معیوب است فن روشن باشد اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود  پرشر سوییچ هوا سالم و گرنه معیوب است محل نصب پرشرسوییچ هوا باالی محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد

فروش قطعات پکیج بوتان، فروش قطعات پکیج ایران رادیاتور، فروش قطعات پکیج گلدیران ایساتیس تاچی و بوش فرولی لورچ و.. 

نمایندگی فروش قطعات پکیج بوتان، نمایندگی فروش قطعات پکیج ایران رادیاتور، تعمیر پکیج، نمایندگی بوتان تهرانپارس، نمایندگی بوتان تهرانپارس، فروش اینترنتی قطعات پکیج دیواری،فروش پرشر سوئچ هوا پکیج، فروش پرشر هوا پکیج، 

نارمک، تهرانپارس، رسالت شرق، حکیمیه، پاسداران، پیروزی، شریعتی، تهران نو، هنگام، مجیدیه، نظام آباد سبلان،گلبرگ،