براي روشن کردن پکیج موارد زیر را انجام دهید:

 1 (برق مورد نیاز دستگاه را تأمین کنید.

دقت نمایید از دوشاخه مناسب استفاده شده و ورودي فاز و نول صحیح باشد) 

2 (ولوم انتخابگر را بچرخانید تا روي حالت تابستان(خورشید ) و یا زمستان (گوله برف ) قرار بگیرد 

3 (آب گرم مصرفی(1 (و حرارت مرکزي (2(را تنظیم کنید تا مشعل اصلی روشن شود. به منظور افزایش دما ولوم را در جهت ساعت و براي کم کردن در خلاف جهت بچرخانید. هنگام عملکرد در حالت تابستان، مشعل اصلی و پمپ فقط هنگامیکه آب گرم لازم باشد کار می کنند

اخطار: در طول روشن کردن اولیه، تا زمانی که هواي موجود در لوله هاي گاز، خارج نشده است، ممکن است مشعل به سرعت روشن نشـود در  اینصورت توصیه می شود فرآیند احتراق را تکرار نمایید تا زمانی که گاز به مشـعل برسـد و ولـوم را در حالـت ( ) بـه مـدت حـداقل 2 ثانیـ ه نگهدارید

نحوه تنظیم دماي آب گرم مصرفی

 شیر گاز با یک سیستم الکترونیکی تنظیم مدولار شعله همراه است که بر مبناي تنظیمات دماي آب گرم مصـرفی (1 (و مقـدار آب خروجـی از  دستگاه ارتفاع شعله را تنظیم مینماید. این سیستم الکتریکی دماي آب خروجی از پکیج را حتی زمانیکه مقدار کمی آب مصرف میشود، ثابت نگه میدارد. در زمان استفاده از آب گرم، صفحه نمایشگر دماي آب را نشان می دهد. براي افزایش دما ولوم را در جهت عقربه هاي ساعت و براي کاهش آن در خلاف جهت بچرخانی

.تنظیم دماي اتاق و شوفاژهای گرمایشی پکیج

پکیج ها معمولا قابلیت نصب ترموستات اتاق و کنترل دماي شوفاژ را دارد که میزان کارکرد دستگاه بر مبناي آن تنظیم میشود.در غیر این صـورت  میتوان با چرخاندن ولوم شماره (2 (دماي شوفاژ را تنظیم نمود. زمانی که پکیج در حالت گرمایش مرکزي قرار دارد، عـدد نمایشـگر دمـاي آب  گرم مرکزي را نمایش میدهد. براي افزایش دما، ولوم را در جهت عقربه هاي ساعت، و براي کاهش دما آن را در خلاف جهت بچرخان


نحوه تنظیم فشار و عقربه بار پکیج دیواری

مهم: به طور منظم فشار نمایش داده شده بر روي گیج فشار را چک کنید تا بین 7/0 تا 5/1 بار باشد. اگر فشار زیاد بود شیر تخلیه پکیج را باز کنید(شکل 3( اگر فشار کم بود (شیر پر کن را باز کنید) توصیه می شود که شیر را به آرامی باز کنید تا هوا خارج گردد. (شکل 3( در هنگام انجام این کار دستگاه باید در حالت خاموش قرار گیرد. (شکل 2( توجه:اگر افت فشار زیاد اتفاق می افتد پکیج باید توسط سرویس کار مجاز کنترل شود. پکیج داراي یک سنسور هیدرولیک فشار است که در صورت فقدان آب، پکیج را خاموش می کند.

توصیه می شود تخلیه آب از شیر فشار شکن توسط یک لوله به نزدیک زمین هدایت شود تا در صورت تخلیه آب به جایی آسیب نرسد. دقت نمایید فشار دستگاه نباید به ناحیه قرمز برسد و در صورت رسیدن به آن نقطه با چرخاندن کلاهک قرمز شیر تخلیه فشار دستگاه به عدد  مناسب برسد.(فشار دماي سرد تا یک بار و دماي گرم 2 تا 5,2 بار)

امداد پکیج شرق خدمات تعمیر پکیج بوتان و ایران رادیاتور  09363348430 و09913348430در مناطق تعمیر پکیج تهرانپارس، تعمیر پکیج نارمک، تعمیر پکیج نبرد، تعمیر پکیج شریعتی، تعمیر پکیج پاسداران ، تعمیر پکیج سراج، تعمیر پکیج شمران نو، تعمیر پکیج حکیمیه، تعمیر پکیج فلکه چهارم تهرانپارس، تعمیر پکیج مجیدیه، تعمیر پکیج رسالت، تعمیر پکیج ایران رادیاتور، تعمیر پکیج ایساتیس، تعمیر پکیج بوتان، تعمیر پکیج هروی ریحانی همت شهرک محلاتی، تعمیر پکیج نظام آباد، تعمیر پکیج خیابان پرستو فرشته ایران، تعمیر پکیج جشنواره، تعمیر پکیج هفت حوض، تعمیر پکیج تهران نو، تعمیر پکیج نیرو هوایی، تعمیر پکیج نیرو دریایی، تعمیر پکیج بنی‌هاشم، تعمیر پکیج سیدخندان، تعمیر پکیج شهیدعراقی، تعمیر پکیج سبلان، تعمیر پکیج گلبرگ وردشت حلال اهمر، تعمیر پکیج شمال تهران، تعمیر پکیج شرق، نمایندگی بوتان تهرانپارس، نمایندگی ایران رادیاتور تهرانپارس، نمایندگی بوتان نارمک، نمایندگی ایران رادیاتور نارمک، نمایندگی تعمیرات پکیج و آبگرمکن تهرانپارس