مشکل گرم نشدن آبگرم مصرفی که در پکیج اخطاری را نشان نمی دهد

 از ابتدای مسير شروع می کنيم 1 -آب سرد به پکیج وارد می شود و از لوله آبگرم آب خارج می شود ؟ چک کنيم شير آب سرد ورودی باز است. صافی آب سرد ورودی به پکيج را کنترل نموده مسدود نباشد. 2 -با باز شدن آبگرم در دستگاه های ديجيتال عکس شير روی صفحه ظاهر می شود و چشمک می زند، اگر چشمک نمی زندحتما میبایست با تعمیر کار پکیج تهران نو تماس گرفته و درخواست سرویسکار پکیج کنیم  : الف( پروانه فلومتر سالم است ؟ آيا در برد کنترل ولتاژ dc معادل 5 ولت در سوکت برد در حالت قبل از باز شدن آبگرم برقرار است؟ اگر نيست رله بيرونی فلومتر مشکل دارد. ب( اگر بعد از باز شدن آبگرم عکس شير چشمک می زند و جريان DC از 5 ولت بصورت پارازيتی کم و زياد می شود پس عکس شير چشمک می زند ولی شعله روشن نمی شود مشکل از NTC آبگرم مصرفی است که در مقاومت پايين گير کرده و می گويد آب داغ است . 3 -آيا پکیج روشن می شود ولی کيفيت آبگرم خوب نيست ؟ الف( فشار گاز تنظيم است و شعله کم نيست ؟ ب( فشار گاز کم نيست؟ پ( دبی آب زياد نيست ؟ ت( مبدل اصلی در دستگاه تک مبدله جرم نگرفته است ؟ ث( در دستگاه دو مبدله شير سه طرفه تغيير مدار داده است ؟ ج( قطعات شير سه طرفه مدار بلند را از مدار کوتاه تفکيک می کند و آب بند است، با بستن شير رفت مدار بسته از آب بندی آن اطمينان پيدا کنيد. چ( مبدل فرعی جرم نگرفته است ؟ ح) NTC بين 10 کيلو اهم و 1 کيلو اهم تغيير می کند و در مقاومت پايين تری گير ندارد ؟ اما درپکیج هایی که فلوسوئيچ دارند از آنجاييکه فلوسوئيچ در حالت طبيعی و نرمال اوپن يا باز است دو سر سوئيچ آن و با باز شدن آبگرم و عبور آب و جريانی معادل 3 ليتر در دقيقه سوئيچ بسته می شود پس در صورت باز کردن آبگرم و روشن نشدن دستگاه می توان با يکسره کردن دو سيم به يکديگر از صحت عملکرد فلوسوئيچ اطمينان پيدا کرد اگر دستگاه روشن شد فلوسوئيچ مشکل دارد و اگر نه ايراد از جای ديگری می تواند باشد که در باال قيد شد. در مورد عيوب اين مشکل پس از کنترل همه موارد اگر سيم های فلومتر و فلوسوئيچ قطع نشده باشند، برد کنترل نيز می تواند خراب باشد. در مورد خاموش و روشن شدن تند تند دستگاه در وضعيت آبگرم بايستی به باز بودن مسير دودکش و يا در دستگاه هايی که فلنج دود دارند افتادن فلنج از جای خود نيز شک کرد و هر دو مورد را چک نمود.  NTC مدار آبگرم و يا گرمايش می توانند روی مقاومت پايين گير کنند و اجازه کار کردن به دستگاه را ندهند. اگر دستگاه شما دو مبدله باشد NTC مدار گرمايش هم می تواند جلوی کار کردن پکیج رو بگيرد اگر روی مقاومت پايين گير کند فرمان داغ بودن آب مدار بسته را داده و دستگاه روشن نمیشود

امداد پکیج شرق و مرکز تعمیر پکیج تهران نو بجز مناطق تهران نو در مناطق دیگر تهران نیز شعبه و خدمات رسانی دارد تعمیر پکیج در تهران نو تهرانپارس فرجام سراج رسالت شهرک امید قصر فیروزه ارتش شهرک محلاتی پاسداران ولنجک نارمک حکیمیه پیروزی و....نمایندگی بوتان تهران نو نمایندگی ایران رادیاتور تهران نو

تهران نو جزو مناطق پر تراکم و اصیل تهران میباشد منطقه تهران نو شهروندان متدین و با اخلاقی را در خود جای داده است و معمولا جای دیگری جز تهران نو را برای زندگی انتخاب نمیکنند مناطق مهم تهران نو شامل فلکه چایچی آشتیانی لوزی باباطاهر خیابان بلال حبشی سفیدکوه خاقانی تهران شرق دماوند میدان امامت مسیل باختری و.... میباشد