تهران‌پارس شرقی از شرق به خیابان‌های ۱۳۹ و بخشی از خیابان شهید شفیعی مکرم (۱۳۵)، از غرب به بلوار شاهد (پروین)، از جنوب به خیابان طالقانی و از شمال به بزرگراه شهید زین الدین محدود می‌شود. همسایه این محله از شرق، محلات گلشن و جوادیه هستند که به خاک سفید معروف هستند.که گروه امداد پکیج شرق تمام مناطق شرق را پوشس میدهد و در اسرع وقت برای خدمات تعمیرات پکیج دیواری و آبگرمکن در خدمت اهالی محترم میباشد 

تعمیر پکیج شهرک فرهنگیان

مرکز تعمیر پکیج سمت شهرک فرهنگیان تهرانپارس

مرکز تعمیر پکیج بوتان و ایران رادیاتور در شهرک فرهنگیان تهرانپارس

مرکز تعمیر پکیج در محدوده شهرک فرهنگیان

مرکز تعمیر پکیج در سمت منطقه شهرک فرهنگیان تهرانپارس

محله تهرانپارس غربی از محله شرقی آن مدرن‌تر و دارای خانه‌های گران‌تری است. شهرک‌هایی نظیر شهرک امید، شهرک پارس، شهرک فرهنگیان در این عنوان کلی قرار دارند. بزرگراه‌هایی از قبیل رسالت، شهید زین الدین، شهید باقری از این منطقه عبور می‌کنند.

از لحاظ مرزبندی با محلات اطراف، تهران پارس از شمال با محلات کوهسار و مجید آباد، از غرب با محلات اوقاف و نارمک و دردشت و علم و صنعت، از جنوب با محله آشتیانی و از شرق با محلات گلشن و جوادیه در ارتباط است. البته به صورت عرفی و نزد عموم، محلات کوهسار و مجید آباد بخشی از تهران پارس شناخته می‌شوند. 

مرکز تعمیر پکیج شهرک فرهنگیان و فلکه چهارم تهرانپارس

در مورد پکیج شوفاژ دیواری: پکیج شوفاژ دیواری دستگاه، گرمایشی  است که می تواند آب گرم مصرفی و آب داغ گرمایشی را تامین کند.بطور کلی  پکیج قابلیت های یک موتور خانه را داراست که به راحتی در یک کابینت آشپزخانه و یا تراس کوچک آپارتمانی نصب میشود 

مرکز تعمیر پکیج شهرک فرهنگیان 

تعمیرات پکیج سمت منطقه شهرک فرهنگیان 

مزایای پکیج نسبت به موتورخانه چیست؟ 

کاهش مصرف گاز و بازدهی بیشتر انرژی

آب گرم همیشگی و به دلخواه مصرف کننده 

قیمت آن نسبت به یک موتور خانه کمتر است. 

-استقالل هر واحد در هزینه های مربوطه به خود

استقالل هر واحد برای انتخاب درجه حرارت دلخواه در زمان موردنیاز

هزینه کمتر لوله کشی به دلیل حذف تاسیسات گرمایشی اضافی

کوچک و سبک میباشد

مرکز تعمیر پکیج شهرک فرهنگیان تهرانپارس 

تعمیرات پکیج سمت منطقه شهرک فرهنگیان تهرانپارس 

نمایندگی تعمیر پکیج منطقه و  شهرک فرهنگیان تهرانپارس 

نمایندگی بوتان محدوده  شهرک فرهنگیان تهرانپارس 

نمایندگی ایران رادیاتور ایساتیس گلدیران لورچ تاچی بوش در منطقه  شهرک فرهنگیان تهرانپارس 0991334843

راه اندازی پکیج : 

قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه  شیرپرکن را باز کرده تا آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود. عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به  مقدار 5/1 بار برسد سپس شیرپرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم . در صورت کاهش فشار مدار  گرمایش دوباره شیرپرکن را باز می نماییم تا فشار بین 1 تا 5/1 با قرار گیرد. حال سلکتور انتخاب فصل را بر روی حالت  زمستانه قرار داده و ولوم دمای آب مصرفی و گرمایشی را در محدوده مناسب قرار می دهیم.حال پکیج را روشن نموده  و عملکرد آنرا در وضعیت رادیاتور و آب گرم مصرفی کنترل می نماییم. در مواقعیکه به مدت طوالنی از پکیج استفاده نشده است در هنگام راه اندازی باید پیچ سرویس روی پمپ را باز کرد  و وضعیت پمپ را بررسی نمود تا در صورت گیرپاژ بودن توس یک پیچ گوشتی دوسو ، شفت پمپ را به حرکت  درآورده تا رفع گیرپاژ شود

 اگر در راه اندازی مشکل داشتیم با گروه امداد پکیج شرق و مرکز تعمیر پکیج شهرک فرهنگیان تهرانپارس تماس گرفته و درخواست تعمیر کار پکیج را ثبت بفرمائید 09913348430 09363348430

نحوه تخلیه کردن آب مدار گرمایشی و یا کاهش فشار آب : 

ابتدا شیر اصلی ورودی آب سرد پکیج را می بندیم و یکی از شیر های آب گرم مصرفی را باز می کنیم )ترجیحا پایین  ترین شیر( سپس شیرپرکن را باز می نماییم به این صورت آب مدار گرمایشی از طریق شیر آب گرم مصرفی تخلیه  میگردد . همچنین از این روش می توان برای کاهش فشار آب مدار گرمایشی ، در صورت افزایش بیش از حد استفاده  نمود

در مواقعی که از پکیج آب میریزد و نشتی دارد میبایست به طریق بالا آب را تخلیه و با مرکز تعمیر پکیج شهرک فرهنگیان تهرانپارس  تماس گرفته شود

تعمیر کار پکیج منطقه شهرک فرهنگیان تهرانپارس 

سرویسکار پکیج محدوده شهرک فرهنگیان تهرانپارس 

نمایندگی پکیج بوتان شهرک فرهنگیان تهرانپارس 

نمایندگی ایران رادیاتور شهرک فرهنگیان تهرانپارس 

تعمیر و نصب دستگاه تصفیه آب محدوده شهرک فرهنگیان تهرانپارس  09913348430

تعویض فیلتر یخچال ساید سمت منطقه شهرک فرهنگیان تهرانپارس  09913348430