در مورد پکیج شوفاژ دیواری: پکیج شوفاژ دیواری دستگاه، گرمایشی  است که می تواند آب گرم مصرفی و آب داغ گرمایشی را تامین کند.بطور کلی  پکیج قابلیت های یک موتور خانه را داراست که به راحتی در یک کابینت آشپزخانه و یا تراس کوچک آپارتمانی نصب میشود 

مرکز تعمیر پکیج رسالت و مجیدیه 

تعمیرات پکیج سمت منطقه رسالت و مجیدیه بنی هاشم خواجه عبدالله

مزایای پکیج نسبت به موتورخانه چیست؟ 

کاهش مصرف گاز و بازدهی بیشتر انرژی

آب گرم همیشگی و به دلخواه مصرف کننده 

قیمت آن نسبت به یک موتور خانه کمتر است. 

-استقالل هر واحد در هزینه های مربوطه به خود

استقالل هر واحد برای انتخاب درجه حرارت دلخواه در زمان موردنیاز

هزینه کمتر لوله کشی به دلیل حذف تاسیسات گرمایشی اضافی

کوچک و سبک میباشد

مرکز تعمیر پکیج هفت حوض

تعمیرات پکیج سمت منطقه رسالت مجیدیه بنی هاشم شهید کرد ریحانی لویزان و خواجه عبدالله 

نمایندگی تعمیر پکیج منطقه و محدوده رسالت مجیدیه بنی هاشم شهید کرد ریحانی و خواجه عبدالله 

 نمایندگی بوتان محدوده رسالت مجیدیه بنی هاشم شهید کرد  خواجه عبدالله 

نمایندگی ایران رادیاتور ایساتیس گلدیران لورچ تاچی بوش در منطقه و سمت رسالت مجیدیه  0991334843

راه اندازی پکیج : 

قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه  شیرپرکن را باز کرده تا آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود. عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به  مقدار 5/1 بار برسد سپس شیرپرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم . در صورت کاهش فشار مدار  گرمایش دوباره شیرپرکن را باز می نماییم تا فشار بین 1 تا 5/1 با قرار گیرد. حال سلکتور انتخاب فصل را بر روی حالت  زمستانه قرار داده و ولوم دمای آب مصرفی و گرمایشی را در محدوده مناسب قرار می دهیم.حال پکیج را روشن نموده  و عملکرد آنرا در وضعیت رادیاتور و آب گرم مصرفی کنترل می نماییم. در مواقعیکه به مدت طوالنی از پکیج استفاده نشده است در هنگام راه اندازی باید پیچ سرویس روی پمپ را باز کرد  و وضعیت پمپ را بررسی نمود تا در صورت گیرپاژ بودن توس یک پیچ گوشتی دوسو ، شفت پمپ را به حرکت  درآورده تا رفع گیرپاژ شود

 اگر در راه اندازی مشکل داشتیم با گروه امداد پکیج شرق و مرکز تعمیر پکیجرسالت و مجیدیه  تماس  گرفته و درخواست تعمیر کار پکیج را ثبت بفرمائید 09913348430 09363348430

نحوه تخلیه کردن آب مدار گرمایشی و یا کاهش فشار آب : 

ابتدا شیر اصلی ورودی آب سرد پکیج را می بندیم و یکی از شیر های آب گرم مصرفی را باز می کنیم )ترجیحا پایین  ترین شیر( سپس شیرپرکن را باز می نماییم به این صورت آب مدار گرمایشی از طریق شیر آب گرم مصرفی تخلیه  میگردد . همچنین از این روش می توان برای کاهش فشار آب مدار گرمایشی ، در صورت افزایش بیش از حد استفاده  نمود

در مواقعی که از پکیج آب میریزد و نشتی دارد میبایست به طریق بالا آب را تخلیه و با مرکز تعمیر پکیج رسالت مجیدیه  تماس گرفته شود

تعمیر کار پکیج منطقه مجیدیه رسالت

سرویسکار پکیج محدوده مجیدیه رسالت 

نمایندگی پکیج بوتان رسالت مجیدیه 

نمایندگی ایران رادیاتور سمت رسالت مجیدیه تعمیر و نصب دستگاه تصفیه آب محدوده رسالت ومجیدیه نارمک 09913348430

تعویض فیلتر یخچال ساید سمت مجیدیه و رسالت 09913348430 

تعمیر آبگرمکن گازی و برقی منطقه رسالت و مجیدیه