در مورد پکیج شوفاژ دیواری: پکیج شوفاژ دیواری دستگاه، گرمایشی  است که می تواند آب گرم مصرفی و آب داغ گرمایشی را تامین کند.بطور کلی  پکیج قابلیت های یک موتور خانه را داراست که به راحتی در یک کابینت آشپزخانه و یا تراس کوچک آپارتمانی نصب میشود 

مرکز تعمیر پکیج هفت حوض

تعمیرات پکیج سمت منطقه هفت حوض و نارمک

مزایای پکیج نسبت به موتورخانه چیست؟ 

کاهش مصرف گاز و بازدهی بیشتر انرژی

آب گرم همیشگی و به دلخواه مصرف کننده 

قیمت آن نسبت به یک موتور خانه کمتر است. 

-استقالل هر واحد در هزینه های مربوطه به خود

استقالل هر واحد برای انتخاب درجه حرارت دلخواه در زمان موردنیاز

هزینه کمتر لوله کشی به دلیل حذف تاسیسات گرمایشی اضافی

کوچک و سبک میباشد

مرکز تعمیر پکیج هفت حوض

تعمیرات پکیج سمت منطقه هفت هوض

نمایندگی تعمیر پکیج منطقه و محدوده هفت حوض نارمک

نمایندگی بوتان محدوده هفت حوض

نمایندگی ایران رادیاتور ایساتیس گلدیران لورچ تاچی بوش در منطقه و سمت هفت حوض نارمک 0991334843

راه اندازی پکیج : 

قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه  شیرپرکن را باز کرده تا آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود. عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به  مقدار 5/1 بار برسد سپس شیرپرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم . در صورت کاهش فشار مدار  گرمایش دوباره شیرپرکن را باز می نماییم تا فشار بین 1 تا 5/1 با قرار گیرد. حال سلکتور انتخاب فصل را بر روی حالت  زمستانه قرار داده و ولوم دمای آب مصرفی و گرمایشی را در محدوده مناسب قرار می دهیم.حال پکیج را روشن نموده  و عملکرد آنرا در وضعیت رادیاتور و آب گرم مصرفی کنترل می نماییم. در مواقعیکه به مدت طوالنی از پکیج استفاده نشده است در هنگام راه اندازی باید پیچ سرویس روی پمپ را باز کرد  و وضعیت پمپ را بررسی نمود تا در صورت گیرپاژ بودن توس یک پیچ گوشتی دوسو ، شفت پمپ را به حرکت  درآورده تا رفع گیرپاژ شود

 اگر در راه اندازی مشکل داشتیم با گروه امداد پکیج شرق و مرکز تعمیر پکیج هفت حوض تناس گرفته و درخواست تعمیر کار پکیج را ثبت بفرمائید 09913348430 09363348430

نحوه تخلیه کردن آب مدار گرمایشی و یا کاهش فشار آب : 

ابتدا شیر اصلی ورودی آب سرد پکیج را می بندیم و یکی از شیر های آب گرم مصرفی را باز می کنیم )ترجیحا پایین  ترین شیر( سپس شیرپرکن را باز می نماییم به این صورت آب مدار گرمایشی از طریق شیر آب گرم مصرفی تخلیه  میگردد . همچنین از این روش می توان برای کاهش فشار آب مدار گرمایشی ، در صورت افزایش بیش از حد استفاده  نمود

در مواقعی که از پکیج آب میریزد و نشتی دارد میبایست به طریق بالا آب را تخلیه و با مرکز تعمیر پکیج هفت حوض تماس گرفته شود

تعمیر کار پکیج منطقه هفت حوض نارمک

سرویسکار پکیج محدوده هفت حوض نارمک

نمایندگی پکیج بوتان هفت حوض نارمک

نمایندگی ایران رادیاتور سمت هفت حوض نارمک

تعمیر و نصب دستگاه تصفیه آب محدوده هفت حوض نارمک 09913348430

تعویض فیلتر یخچال ساید سمت منطقه هفت حوض 09913348430