سید خندان نام محله ای در منطقه 7 شهرداری تهران است. پل سیدخندان یکی از پل های بزرگ و معروف تهران است که در این محله و بر روی بزرگراه رسالت قرار دارد. علت نام گذاری این محله را وجود پیرمرد روشندل به نام سید خندان در این منطقه نامیده اند که پیشگویی های دقیقی انجام می داده است. همچنین سید خندان نام ایستگاه اتوبوس در جاده قدیم شمیران بوده است.

سید خندان از جنوب به سهروردی پالیزی بهشتی اندیشه نیلوفر خرمشهر شریعتی جنوبی و از طرف شمال به شریعتی شمال خواجه عبدالله شهید عراقی بنی هاشم و میرداماد و همت میخورد

سیدخندان جزو مناطق اصلی و مرکزی شرق به غرب محسوب میشود و دور تا دور پل را آموزشگاههای کنکور موسیقی و دانشکده ها احاطه کرده است 

امداد پکیج شرق مدی است که واحد مرکز تعمیر پکیج سید خندان را راه اندازی کرده است و در خدمت اهالی سید خندان و اطراف سیدخندان میباشد

شرح کارکرد اجزا و قطعات پکیج
قطعات تشکیل دھنده پکیج
قطعات پکیج را به دو دسته تقسیم میکنیم:
1 .قطعات الکترونیکی
2 .قطعات مکانیکی
1 .بردھا که وظیفه کنترل و اجرای برنامه ھای درخواستی را که در آن ذخیره شده
است را دارند.
2 .قطعاتی که فقط به فرمان برد  کنترل اجرای عملیات میکنند که معمولا از
برق110 و220 ولت تغذیه میشوند

در هر دو حالت خرابی قسمتهای پکیج میبایست سریعا با مرکز تعمیر پکیج سید خندان تماس گرفته و درخواست تعمیرکار پکیج را ثبت کنیم 

مواقعی که پکیج نیاز به تعمیر دارد و باید با مرکز تعمیر پکیج سیدخندان تماس بگیریم 

تعمیر پکیج سمت سید خندان 

1 نشتی آب از پکیج

2گرم نشدن آب مصرفی 

3گرم نشدن شوفاژها

4کم شدن فشار آب گرم 

5 گرم و سرد شدن آب پکیج 

6 افت فشار و خاموشی و ارور پکیج 

7 بالا رفتن فشار 

8 صدای اضافی پکیج 

در این مواقع سریعا با مرکز تعمیر پکیج سیدخندان تماس بگیرید 09913348430

تعمیر پکیج سید خندان شریعتی خواجه عبدالله سهروردی اندیشه شهید عراقی

مرکز نمایندگی بوتان سیدخندان 

مرکز نمایندگی ایران رادیاتور سید خندان 

تعمیر پکیج سمت سید خندان 

تعمیرات پکیج در منطقه سید خندان