لائورا پلاس دفترچه راهنما پکیج.pdfنماز آنجا که راه اندازی این محصول باید مطابق با دفترچه راهنمای مصرف کننده صورت گیرد، آن را پس از
مطالعه برای استفاده های بعدی نگاه دارید.
• فقط سرويس كاران واجد شرايط عمليات نصب و راه اندازي اوليه دستگاه را مطابق آخرين قوانين و مقررات
فنی، ایمنی و سالمتی كشور انجام می دهند.
• فضای کافی در کناره های پکیج جهت دسترسی و چرخش هوا در نظر گرفته شود )حداقل 15 سانتی متر از
طرفین و 60 سانتی متر از جلو(.
• از قرار دادن اجاق گاز و هر وسيله قابل اشتعال در زير دستگاه خودداري نماييد.
• شير آالت آب و گاز قابليت دسترسي سريع داشته باشند.
• دستگاه هاي مولد امواج الکتریکی را از دستگاه دور نگه دارید.
• سيم ارت دستگاه را حتماً متصل كنيد.
• حتماً از محافظ برق مخصوص پكيج استفاده شود .
• از نصب دستگاه در سالن پذیرایی، اتاق خواب و حمام اجتناب کنید.
• رفع اشكال كابل برق مصرفي پكيج بايد توسط افراد متخصص واجد شرايط انجام شود.
• بررسي دقيق دريچه و كانال خروجي دود، حصول اطمينان از مسدود نبودن آن و عدم اتصال دودكش ساير
وسايل گازسوز به اين كانال به عمل آيد.
• عدم نصب صحيح دودكش باعث نشتي مونو اكسيد كربن به محيط، كاهش اكسيژن و خطرات جاني مي گردد .
• در صورت عدم استفاده از لوله دودكش دوجداره، تهويه اتاق بايد مطابق استاندارد و در محيط، جريان هوا
وجود داشته باشد.
• از تغییر دادن لوله دودكش و جابجايي دستگاه کامالً اجتناب کنید.
• دقت کنید درنزدیکی محل نصب دستگاه،آبراهی برای خروج آب وجود داشته باشد.
• حتماً باید در مسیر ورودی آب سرد، شیر فلکه آب تعبیه و در مدار برگشتی رادياتورها، فيلتر نصب گردد.
• شير اطمينان يكي از اجزايي است كه براي حفظ ايمني دستگاه تعبيه شده است و خروجي آن بايد به لوله
فاضالب متصل گردد .
• در شرايطي كه دماي محيط زير صفر درجه سانتي گراد است و دستگاه پكيج به برق و گاز وصل نباشد، آب
مدار گرمايشي بايد به طور كامل تخليه گردد تا جائيكه درجه فشارسنج دیجیتالی صفر شود.
• دقت کنید شیر فلکه گاز روی لوله ورودی گاز، نزدیک پکیج و فیلترنصب شود و پس از نصب از عدم نشتی
آن واتصاالت مطمئن شوید.
• از افزودن هرگونه ماده ضديخ، ضدرسوب و پوسيدگي به آب مدارگرمايشي درمسیر لوله جداً خودداري نماييد.
• بررسي دقيق انطباق محصول با نوع گاز مصرفي به عمل آيد. براي اطالعات بيشتر به برچسب روي كارتن و
دستگاه مراجعه نماييد.
• در صورت استشمام بوي گاز، وسايل برقي را روشن نكنيد وضمن بستن شیر اصلی گاز با مركز خدمات پس
از فروش تماس حاصل فرمائيد.
• از تمیزکننده های اسيدي و دستمال هاي زبر جهت تمیزکردن سطح پکیج استفاده نکنید.
• توجه داشته باشيد كه روشن شدن بويلر بدون بستن رويه آن در هر زماني خطرناك است

امداد پکیج شرق تعمیر و خدمات پکیج لائورا 

تعمیر انواع پکیج دیواری 

تعمیر پکیج درمحدوده نارمک 

مرکز تعمیر پکیج در تهرانپارس 

مرکز تعمیرات پکیج در محدوده تهران نو 

مرکز تعمیرات پکیج در محدوده حکیمیه 

شهرک امید فرجام باقری مجیدیه رسالت نیرو دریایی شریعتی پاسداران

مرکز تعمیر پکیج