فن در بالای محفظه احتراق بسته قرار دارد و وظیفه آن خروج اجباری محصولات احتراق از محفظه به سمت بیرون و همچنین مکش هوای مورد نیاز به داخل محفظه بسته می باشد تعمیر پکیج در امداد پکیج شرق. در صورتیکه از دودکش دو جداره استفاده شود قطر آن 60-100 سانتی متر می باشد ، یعنی قطر لوله داخلی 60 سانتی متر ا ست و دود از طریق آن به خارس هدایت می شود و قطر لوله بیرونی که 100 سانتی متر می با شد ، جریان اکسخی ن را از محی بیرون به داخل محفظه را برقرار می کند ، در صخورتیکه از دو دودکش مجزا اسختفاده کنیم ، بهتر ا ست که قطر لوله ها 80 – 80 سانتی متر در نظر گرفته شود ، یعنی قطر لوله دود 80 سانتی متر و قطر لوله هوا نیز 80 سانتی متر می باشد. همانطور که گفته شد برای کنترل خروس دود در محفظه احتراق باز ، از ) کلید ایمنی دود ( ا ستفاده می شود . به نظر شما برای کنترل سالم بودن فن و قدرت مکش آن و در نتیجه ، خروس دود د ر محفظه احتراق ب سته ، از چه و سیله ای استفاده می شود؟ جواب – کلید کنترل فشار دود ) پرشر سوئیچ دودتعمیر پکیج دیواری

تعمیرات پکیج

تعمیر پکیج نارمک تهرانپارس شهرک امید مجیدیه رسالت نیرو دریایی خواجه نظام سید خندان شریعتی پاسداران هفت حوض هروی ریحانی شهرک محلاتی زعفرانیه ازگل ارتش حکیمیه

نمایندگی پکیج بوتان شرق  نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور گلدیران لورچ ایساتیس