-در صورتیکه لوله دودکش به هر علتی مسدود شود و یا مکش در لوله به راحتی انجام نگیرد، به محصوالت احتراق پکیج دیواری دود  اجازه می دهد که از سیستم خارج شود در این موقع سنسور دود، عمل می نماید تعمیر پکیج

 2-هرگاه جریان باد در بیرون ، وارد لوله دودکش شود، این جریان نمی تواند باعه خاموش شدن شعله گردد. 3-با تزریق هوا به محصول احتراق ، باعث می شود تا دود رقیق گردد و انتقال دود راحت تر انجام گیرد. در پکیج هایی که مجهز به کالهک تعدیل می باشد ، قطر دودکش ، نباید کمتر از 15 سانتیمتر باشد و همچنین رعایت شیب سه درصد برای این نوع پکیج ها به علت آنکه فن ندارد( الزامی می باشد. ) بطور کلی دود دوست دارد همیشه به سمت بالا حرکت نماید و تمایل طی کردن مسیر افقی را ندارد و چون نیروی فن ن یز وجود ندارد ، رعایت ای ن شیب ، به حرکت دود کمک شایانی می نماید.( چگونه می تواند فهمید که جریان دود در دودکش به خوبی انجام می پذیرد؟ کافی اسخخخت که یک تکه کاغذ را آتش بزنیم و در کنار دهانه دودکش قرار بدهیم ، دود و آتش باید به داخل لوله دودکش کشیده شود.اگر این حالت به وجود نیامد ، مسیر لوله دودکش مسدود می باشد تعمیر پکیج

تعمیر پکیج نارمک تهرانپارس شهرک امید مجیدیه رسالت نیرو دریایی خواجه نظام سید خندان شریعتی پاسداران هفت حوض هروی ریحانی شهرک محلاتی زعفرانیه ازگل ارتش حکیمیه

تعمیر پکیج تعویض فیلتر یخچال ساید نصب دستگاه تصفیه آب 

نمایندگی پکیج بوتان شرق  نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور گلدیران لورچ ایساتیس