برای تست مبدل دومنظوره میبایست یکی از مدارھا را تحت فشار ھوا قرار داد و مبدل را در یک ظرف پر از آب گذاشته و در صورت ایجاد حباب از طرف مبدل نشانه وجود سوراخ در آن است و اگر حباب از داخل لوله ھای مدار مخالف باشد مسیرھای آب از داخل مبدل به یکدیگر راه پیدا کرده اند و دیگر قابل تعمیر نمیباشد.

بهترین راه تست فشار با دستکاه رسوب گیر میباشد

تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان