برد کنترل وظیفه دارد طبق برنامه ھایی که در کارخانه سازنده آن ذخیره شده است و نیازھایی که مصرف کننده به آن اعلام میکند، قطعات را کنترل کرده تا نیاز مصرف کننده برطرف شود. در برخی از شرکتھا این وظایف را به دو یا سه برد محول میکنند تا در صورت خراب شدن، مصرفکننده ھزینه کمتری را متحمل شود تعمیر پکیج امداد پکیج

ھمیشه یک برد وجود دارد که میکروچیپ یا ھمان حافظه داخلی بر روی آن نصب شده و به قطعات اصلی دستگاه متصل است. به این برد، برد اصلی کنترل گفته میشود. در دستتگاهھایی که صفحه نمایشگر دیجیتال دارند معمولا از یک برد دیگر استفاده میشود که با چند رشته سیم به برد اصلی متصل است. وظیفه این برد نمایش وضعیتھای مختلف دستگاه است وظیف دیگر این برد دریافت درخواستھای مصرف کننده و اعلام آن به برد اصلی دستگاه است. برد دیگر  در اکثر مواقع با برد اصلی دستگاه ادغام شده است برد جرقه زن گفته میشود. تعداد دستگاهھایی که برد جرقه زن آنھا از قسمت برد اصلی جدا شده است بسیار کم ھستند. برد جرقه زن میتواند چسبیده بھ برد اصلی دستگاه یا بر روی شیر گاز یا در محوطه پایین دستگاه نصب شده 

تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان