وظیفه این سنسور گزارش میزان دمای مدارهای مختلف پکیج مانند دمای رفت مدار گرمایشی یا دمای مدار مصرفی یا دمای برگشت مدار گرمایشی به برد کنترلر پکیج می باشد و با معیوب شدن آن پکیج در تشخیص نحوه عملکرد خود دچار مشکل شده ونیازمند  تعمیر،پکیج نمی داند که چه میزان گاز باید از طریق ماژوله نمودن شیرگاز وارد برنر نماید که گاه میزان این گاز زیاد بوده و سبب عملکرد ترموستات حد می شود. پس در واقع ترموستات حد مامور نظارت بر عملکرد صحیح ان تی سی می باشد و با معیوب شدن ان تی سی،خود وارد عمل میشود.ونیازمند  تعمیرپکیج  میزان اهم مقاومت ان تی سی را همیشه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد می گویند یعنی وقتی می گوییم ان تی سی ده کیلو اهم یعنی این مقاومت ان تی سی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد میزان مقاومتی برابر با ده کیلو اهم دارد. نحوه تست مقاومت ان تی سی مانند تست مقاومت معمولی می باشد مولتی متر را در رنج مقاومت نزدیک به میزان مقاومت ان تی سی قرار میدهیم و به صورت تقریبی و با توجه به دمای ان تی سی مقاومت آن را اندازه گیری می نماییم و اگر این میزان اهم اندازه گیری شده متناسب با دمای تقریبی حدس زده ما باشد این قطعه سالم است مثال حدس میزنیم اکنون دمای ان تی سی ۵۰ درجه سانتیگراد هست و با اندازه گیری میزان مقاومت آن عددی برابر با ۵/۵ کیلو اهم را بدست می آوریم که عددی قابل قبول و متناسب با دما می باشد اما اگر مثال اعدادی مانند ۱۰ کیلو اهم یا ۳ کیلو هم یا ۱۰۰ کیلو اهم و یا ۱۰۰ اهم را در دمای پنجاه درجه سانتیگراد اندازه بگیریم یعنی اینکه این قطعه معیوب است و این اعداد هیچ تناسبی با میزان دمای ان تی سی ندارند

تعمیر پکیجتعمیر پکیج
تعمیر پکیج
تعمیر پکیج
تعمیر پکیج
تعمیر پکیج
نارمک   خواجه نظامتهرانپارسعلم وصنعتشهرک امیدشهرک فرهنگیانهروی پاسداران
ریحانیمجیدیه شریعتیرسالت ازگلشرق تهرانحکیمیهشهرک محلاتی

 تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان