نحوه عیب یابی این قطعه بسیار ساده است مولتی متر را در حالت تست اتصال کوتاه یا بیزر قرار میدهیم و دو پراب مولتی متر را به دو پایه پرشر سوییچ متصل می نماییم در حالتی که فن خاموش است باید هیچ اتصال مقاومتدار الکتریکی بین دو پراب مولتی متر موجود نباشد یعنی باید مقاومت بین پیالتینهای پرشر سوییچ هوا در حالتی که فن خاموش باشد باید در حد چند مگا اهم باشد و در حالتی که فن روشن است)یا ازطریق شیلنگ منفی با دهان مکش مختصری ایجاد نمودیم(باید بین پراب های مولتی متر مقاومتی در حد صفر دیده شود یعنی مقاومت بین پالتین پرشر سوییچ هوا در حد چند میلی اهم و یا صفر اهم باشد. هر شرایطی غیر از این برای سوییچ پرشر سوییچ هوا اندازه گیری شود نشان دهنده معیوب بودن آن می باشد. در حال کار عادی پکیج پرشر سوییچ هوا میتواند ولتاژهای مختلفی مانند پنج ولت و ۱۲ ولت و ۲۴ ولت DC و یا ۲۲۰ ولت AC داشته باشد که در پکیجهای مختلف متفاوت است پس نمیتوان یک قانون کلی در مورد سطح ولتاژ پرشر سوییچ هوا برای تمامی پکیجها ارائه نمود و برای اندازه گیری ولتاژ موجود در پالتین پرشر سوییچ هوا باید یک پراب مولتی متر را بر روی یکی از پالتین ها وصل نموده و با پراب دیگر دنبال نول یا گراند )منفی( و حتی دنبال مثبت ولتاژ از روی برد باشیم. سرویسکار پکیج امداد پکیج شرق

 تعمیر پکیج ایساتیس  تعمیر پکیج بوتان و نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیر پکیج تهران پارس  تعمیر پکیج نارمک هفت حوض تهران نو مسیل جاجرود نظام آباد پاسداران ولنجک قصر فیروزه فرجام اوقاف علم و صنعت شهرک امید فرهنگیان فشم لواسان