1 )هـوا از جایی وارد سیستم می شود که بـاید پیگیری شود. ممکن است ایـن مسئله مـربوط به سطـح پایین آب باشد  خصوصا در رادیاتورها در  طبقات بالاتر  این مسئله همچنین می تواند به سوراخ های ریز در خطوط لوله در حال کار مربوط باشد که به سمت پمپ بر می گردد جایی که  هوا می تواند وارد شود اما آب نمی تواند فرار کند. این هوا وقتی پمپ کار می کند، به حرکت می افتد. همچنین اگر سرعت پمپ خیلی زیاد باشد  که هوا را وارد کرده و این هوا فرصت انحلال در آب را پیدا نکند، هوا می تواند در رادیاتورها جمع شود.تعمیر پکیج

 2 )گـاز هیدروژن به دلیل خـوردگی آلومینیوم در سیستم وجـود دارد. این مسئله عمـوما زمـانی رخ می دهد که بـازدارنـده ) inhibitor ) استفاده  نشده یا غیر موثر می شود و یا حتی رقیق شده و به آخر عمر خود نزدیک می شود. این گاز بوسیله الکترولیز تولید می شود و نشانگر این است که  خرابی در سیستم در حال رخ دادن است. ممکن است نیاز باشد که قبل از افزودن بازدارنده جدید، سیستم شستشو شود اگر رسوبات خوردگی به  حد قابل توجهی رسیده باشند. به محض اضافه کردن بازدارنده، مشکل در عرض یک هفته از بین می رود.تعمیر پکیج

 3 )با احتمال کمتر، حضور هیدروژن سولفید H2S است. زمانیکه رادیاتور هواگیری می شود بوی تخم مرغ فاسد از آن خارج می گردد و یا بوی گاز  متان که از فعالیت باکتری ها حاصل شده است. در صورتیکه این مسئله رخ دهد نیاز است که سیستم توسط یک افزودنی )Additive )مناسب با  نسبت مشخص آلودگی زدایی شود. البته این مسئله نباید با بوی ترکیبات شیمیایی پایدار و آب اشتباه گرفته شود. تعمیر پکیج

4 )اگر مدت زمان زیادی از کارکرد رادیاتور گذشته باشد و قطعات فلزی غیر آلومینیومی بکار گرفته شده در آن مانند آهن در محل مغزی ها وجود  داشته باشند، انواع خوردگی در فلز دوم مانند خوردگی در آهن و گازهای آزاد شده در واکنش های شیمیایی آن، خود یک دلیل هواگیری می  تواند باشد. واکنش های خوردگی آلومینیوم و آزاد شدن گاز هیدروژن: G A R

تعمیر پکیجتهرانپارس،تعمیر پکیج نارمک،تعمیر پکیج شهرک امید،تعمیر پکیج مجیدیه،تعمیر پکیج تهران نو ،تعمیر پکیج قنات کوثر، تعمیر پکیج قصر فیروزه