قبل از روشن کردن و سرویس  پکیج دیواری ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه شیرپرکن را باز کرده تا آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود . عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به مقدار 5/1 بار برسد سپس شیرپرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم . در صورت کاهش فشار مدار گرمایش دوباره شیرپرکن را باز می نماییم تا فشار بین 1 تا 5/1 بار قرار گیرد .حال سلکتور انتخاب فصل را بر روی حالت زمستانه قرار داده و پتانسیومتر ولومی دمای آب مصرفی و گرمایشی را در محدوده مناسب قرار می دهیم. حال پکیج را روشن نموده و عملکرد آنرادر وضعیت رادیاتور و آب گرم مصرفی کنترل می نماییم. در مواقعیکه به مدت طولانب  از پکیج استفاده نشده است در هنگام راه اندازی باید پکیچ سرویس روی پمپ را باز کرد و وضعیت پمپ را بررسی نمود تا در صورت گیرپاژ بودن توسط یک پیچ گوشتی دوسو ، شفت پمپ را به حرکت درآورده تا رفع گیرپاژ شود 

تعمیر،پکیج دیواری امداد پکیج شرق

خدمات پس از فروش پکیج بوتان گارانتی تعمیر پکیج نمایندگی پکیج مجاز بوتان

خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور گارانتی تعمیر پکیج  نمایندگی مجاز پکیج ایران رادیاتور

خدمات پس از فروش پکیج لورچ گارانتی تعمیر پکیج. نمایندگی مجاز پکیج لورچ

خدمات پس از فروش پکیج تاچی گارانتی تعمیر پکیج  نمایندگی مجاز پکیج تاچی

تعمیر پکیج نارمک تهرانپارس شهرک امید ارتش مجیدیه هفت حوض سراج فرجام ازگل قصر فیروزه تعمیر پکیج