پارامتر های پکیج ایساتیس

دفترچه-راهنمای-پکیج-ایساتیس.pdf

در فایل بالا تمامی تنظیمات و پارامتر های پکیج ایساتیس بارگذاری شده است و شما میتوانید با این شیوه تمامی پارامتر هارا در نظر داشته باشید و تعمیر پکیج ایساتیس را به راحتی انجام بدهید